Наставак редовног измирења обавеза образовних установа

Данас је из буџета града Лесковца на име редовних трошкова школских објеката исплаћено 1.736.257 динара.

Подсећамо. Лесковац редовно измирује све трошкове образовних установа, редовно се врши плаћање трошкова превоза и исплата јубиларних награда запосленима у области образовања, редовно се улаже у школске објекте и константно повећавају издвајања намењена овој области и у овој години износе милијарду и 100 милиона динара.

Поделите