Исплата солидарне помоћи за рођење детета и јубиларних награда

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 583.645 динара на име солидарне помоћи за рођење детета и јубиларних награда запосленима у области образовања. Солидарна помоћ је исплаћена двема мајкама запосленим у две школе, за рођење троје деце, док је јубиларна награда исплаћена за двоје запослених у Предшколској установи.

Град Лесковац, као одговоран социјални партнер, доследно се придржава свих посебних колективних уговора и по том основу редовно и ажурно измирује све своје обавезе према запосленима који су њима обухваћени. Подсетимо, према потписаном Колективном уговору код послодавца за запослене у Градској управи града Лесковца, запослени имају право на солидарну помоћ за рођење детета у износу просечне нето зараде у Републици Србији, односно у износу од 86.220 динара .

Солидарна помоћ за рођење детета за запослене за које је то предвиђено посебним колективним уговорима само је једна од мера популационе политике која се спроводи у лесковачкој локалној самоуправи. Подсећамо да свака запослена породиља од Града добија 10.000 динара, а свака незапослена 20.000 динара, док ће се у наредној години тај износ увећати на 20.000, односно 40.000 хиљада динара. За првих десет беба које се роде у календарској години обезбеђени су ваучери у износу од 30.000 динара. Поред тога, сваки родитељ новорођенчета добија ауто-седиште.

Свим ученицима првог разреда, који пред полазак у школу добијају и честитку од градоначелника, рефундирају се трошкови за куповину уџбеника у износу од 6.000 динара, док сва деца чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи добијају бесплатне уџбенике током целог школовања. Новина у овој години је и да ће сви прваци од Града добити ранчеве. На крају године, Град ће сву децу старости до 10 година обрадовати новогодишњим пакетићима.

Новина коју Град планира да уведе, уколико се стекну сви неопходни услови, је суфинансирање неинванзивног пренаталног теста код трудница са медицинским индикацијама.

Поделите