Укинута ванредна ситуација на делу територије града Лесковца

Данас је у сали Скупштине града Лесковца одржана 4. седница Штаба за ванредне ситуације града Лесковца ванредног карактера којом је председавао градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић. На поменутој сединци донета је одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије града Лесковца.

„Укида се ванредна ситуација на делу територије града Лесковца у насељеним местима Печењевце, Чекмин, Липовица, Подримце, Душаново, Белановце и Карађорђевац, донета због наступања елементарне непогоде настале услед обилних кишних падавина, поплава и појаве бујичних вода јер су престали разлози њеног проглашења,“- наведено је на седници Штаба.

Милан Поповић, шеф Одељења за општу управу и заједничке послове, поднео је Извештај Градске управе града Лесковца, Одељења за општу управу и заједничке послове са предлогом да Штаб за ванредне ситуације града Лесковца донесе предлог Закључка којим се предлаже укидање ванредне ситуације на делу територије града, која је проглашена 6. јула 2023. године због обилиних кишних падавина, поплава и појаве бујичних вода.

Такође, на седници је усвојен и Извештај Комисије за процену штете на стамбени, помоћним и привредним објектима, стварима и инфраструктури, од елементарне непогоде настале услед обимних падавина, поплава и појава бујичних вода на територији града Лесковца, који је представио Милош Коцић, председник Комисије за процену штете.

Усвојен је и Извештај Комисије за процену штете на пољопривредном земљишту, пољопривредним културама, пољопривредној механизацији и опреми за рад, као и сточном фонду од елементарне непогоде. Са овим извештајем присутне је упознао Раде Велинов, шеф Одељења за привреду и пољопривреду.

Поделите