За санацију подова у ОШ Светозар Марковић 1,5 милиона динара

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 1.542.869,16 динара на име трошкова за санацију подова, глетовање и кречење зидова у Основној школи Светозар Марковић.

Подсећамо да буџет града Лесковца за област образовања сада износи милијарду и 100 милиона динара.

И поред измирења свих обавеза, стање у буџету града је 699.438.038 динара.

Поделите