Исплаћени трошкови превоза за запослене у области образовања

Данас је из градског буџета на име трошкова превоза за запослене у основном и средњем образовању исплаћен износ од 1.080.963,55 динара, чиме су измирене све досад доспеле обавезе по том основу. За путне трошкове запослених у обазовању од почетка године је из градског буџета исплаћено 32.883.187 динара, од чега 20.478.550 динара за основно и 12.404.637 динара за средње образовање.

Град Лесковац наставља да без дана кашњења измирује све своје обавезе, како према запосленима, тако и све оне које доспеју у Централни регистар фактура.

Поделите