Politika privatnosti – android app

Ova politika privatnosti reguliše upotrebu softverske aplikacije Grad Leskovac. Aplikacija je razvijena sa ciljem da pruža relevantne informacije o radu lokalne samouprave grada Leskovca.

Informacije o korisniku

Aplikacija ne prikuplja a samim tim i ne obrađuje podatke o korisnicima.

Informacije o lokaciji

Aplikacija ne koristi informacije o lokaciji korisnika.

Za sve dodatne informacije kontakt e-mail: sajt@gradleskovac.com