Снабдевање водом

Водоснабдевање Града и околине је уредно.