Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом у граду и околини је уредно.