wrapper

Градски штаб за ванредне ситуације је данас одржао још једну седницу на којој је било речи о новим мерама заштите и превенције од вируса COVID-19. Пре свега, директорка Завода за јавно здравље Лесковац Александра Николић је поднела извештај о епидемиолошкој ситуацији на територији града, а након тога су усвојене наредбе, закључци и препоруке Градског штаба за ванредне ситуације у циљу једнообразног поступања свих органа у условима проглашења ванредног стања, у складу са одлукама Владе Републике Србије, а ради спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID-19.

Николићева је објаснила да је број оболелих становника Лесковца од грипа и обољења сличних грипу знатно повећан у 11. извештајној недељи 2020. године у односу на исту недељу претходне године. 121 лице са симптомима грипа је регистровано, вероватно због тога што Јура, Џинси, Аутостоп, Аптив и друге компаније које послују на територији града почели да спроводе заштитне мере у виду мерења температуре радницима и упућивање истих на лекарске прегледе.

Када говоримо о лицима која су из иностранства дошла у наш град и због тога упућена на Завод за јавно здравље, укупно се 231 лице се јавило приправним епидемилозима и за сада ниједна особа није заражена вирусом COVID-19.

Предлог Завода за јавно здравље је да треба наставити са постојећим мерама које су дате институцијама и здравственим установама, али и спроводити дезинфекцију на јавним површинама, у просторијама јавних и јавно-комуналних предузећа, као и у средствима јавног превоза.

У даљем току седнице усвојене су следеће наредбе, закључци и препоруке које ће допринети спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19:

На основу Закључка Владе Републике Србије наређује се начелнику Градске управе града Лесковца, директорима јавних и јавно комуналних предузећа и установама чији је оснивач Град Лесковац, да:

-У Градској управи, јавним и јавно комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Лесковац обуставе рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.)

-Институције из тачке 1. ове Наредбе обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем

-Поднеске грађана у писаном облику преузимати у рад и кад нису поднети на прописаним обрасцима

-Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спровешће се до дана престанка ванредног стања

-Обавезују се институције из тачке 1. ове Наредбе да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

На основу обавештења Министарства за државну управу и локалну самоуправу Градски штаб за ванредне ситуације града Лесковца, органима града издаје следећу наредбу:

У циљу примене Одлуке о забрани кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) у времену од 20.00 до 05.00, неопходно је Министарству државне управе и локалне самоуправе доставити информације о организацијама органа града Лесковца и јавних и јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град који имају обавезу обављања послова у наведеном временском периоду.

Поред овога, потребно је доставити и податке о имену и презимену, ЈМБГ и функцији, односно назив радног места запослених којима је утврђена радна обавеза за рад у времену од 20.00 до 05.00 часова, у наведеним организационим јединицама.

У складу са овом мером неопходно је што рестриктивније планирати број запослених за обављање послова у наведеном временском периоду.

Такође, потребно је доставити наведене податке за контакт особу - коориднатора за сваку организацију која има запослене који обављају послове у овом временском периоду.

Дозволе за кретање за наведени временски период ће издавати Министарство унутрашњих послова.

Налаже се Јавном предузећу „Градска аутобуска станица Лесковац“ да свој рад организује у складу са мерама Владе о забрани међуградског аутобуског саобраћаја.

Налаже се ЈП „Пијаца“ Лесковац да свој рад организује у складу са Закључком Владе Републике Србије који се односи на органичавање јавног окупљања на отвореном и затвореном простору.

Продавци који раде у затвореном простору у обавези су да носе маске и рукавице за једнократну употребу.

Налаже се Градској управи, Одељењу комуналне полиције да врши надзор над извршењем наложених мера ЈП „Пијаца“ Лесковац.

Налаже се ЈКП „Комуналац“ Лесковац да редовно врши дезинфекцију улица, аутобуских стајалишта, аутобуске станице, пијачних простора и осталих јавних површина.

  1. Закључци:

Сагласно обавештењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поводом функционисања услуге помоћи у кући, Градски штаб за ванредне ситуације града Лесковца доноси следећи закључак:

-Градска управа, Одељење за друштвене делатности, Центар за социјални рад Лесковац и Установа за одрасле и старије „Лесковац“, дужни су да обезбеде да се услуга помоћи у кући пружа корисницима у континуитету, уз предузимање адекватних мера заштите које се стандардно примењују у актуелној ситуацији (заштитне маске, дезинфекциона средства и сл.)

-Потреба за пружањем услуге помоћи у кући додатно се наглашава у ситуацији када је Одлуком Владе Републике Србије забрањен излазак старијим лицима у континуитету у току дана.

На основу Закључка Владе Републике Србије, Градски штаб за ванредне ситуације града Лесковца доноси следећи закључак:

-Ограничено је окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити на 2м, као и да на површини од 4м2 не може бити више од једног лица, а испред објеката назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.

-Лица која због радне обавезе и начина организације рада објективно не могу применити ову меру изузимају се од ограничења из тачке 1. овог Закључка.

  1. Препоруке:

У складу са обавештењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, имајући у виду Уредбу о организовању рада послодаваца за време ванредног стања као и мере превенције ширења заразе „коронавирусом“, а на основу овлашћења послодаваца утврђених Законом, ради неопходног организовања процеса рада у условима проглашења ванредног стања, Градски штаб за ванредне ситуације града Лесковца донео је следећу препоруку:

У планирању организације рада а у циљу смањења ризика ширења заразе, послодавци требају да имају у виду да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година и да посебно обрате пажњу да заштиту ужива родитељ детета до 12 година а нарочито уколико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.

Приоритетно за наведена лица треба омогућити рад од куће, у складу са планом рада који утврђује послодавац односно руководилац.

Планом рада се утврђују обавезе свих запослених и препорука је да се план рада припрема на недељном нивоу и прилагођава одлукама Владе, ситуацији везаној за ширење заразе и потребама радних интереса.

Запослени право на плату остварују на основу чињенице да запослени за време трајања ванредног стања наставља да у пуном радном времену обавља послове радног места на које је распоређен као и да запослени и за време обављања послова радног места ван просторија послодавца, односно од куће испуњава услове за остваривања права на плату и друга права из радног односа као да је радио и послове обављао и у просторијама послодавца.

Запосленима који имају обавезу кућне изолације која је утврђена само ради праћења стања (карантин) не може се утврдити обавеза долазака на рад у просторије послодаваца.

Уколико привредни субјекти организују рад у времену од 20.00 до 05.00 часова у било ком облику, позване су од Привредне коморе да попуњени образац - табелу са подацима запослених за чијим радом у ноћној смени постоји потреба, доставе на e-mail MИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Scan 0001Scan 0002Scan 0003Scan 0004

 

Tagovano

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија