wrapper

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ - Решење о издавању обновљене интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћавање неопасног отпада, ''Металкомерц'' д.о.о. Лесковац - 02.03.2021. године

Линк за преузимање решења: 501-107/21-09 Линк за преузимање исправке решења: 501-107/21-09 Линк за преузимање исправке решења: 501-107/21-09