wrapper

ОБАВЕШТЕЊЕ - Решење о издавању обновљене интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћавање неопасног отпада, ''Металкомерц'' д.о.о. Лесковац - 02.03.2021. године

Линк за преузимање решења: 501-107/21-09 Линк за преузимање исправке решења: 501-107/21-09 Линк за преузимање исправке решења: 501-107/21-09  

ОБАВЕШТЕЊЕ - Базна станица мобилне телефоније ''LE56, LEU56, LEL56 LE - Cara Uroša '' Лесковац, 29.01.2021.године

линк за преузимање решења 501-12/21-09 веза 501-200/20-09