wrapper

Обавештења Одељења за заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу - Пројекат радио базна станица NI4376-01 LE, Бобиште - ''А1 Србија'' ДОО Београд - 16.05.2022. године

Линк за преузимање решења: 501-685/22-III-09 налази се у обавештењу

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу - Пројекат ''Добротин'' - LE13/LEU13/LEL13/LEO13 - ''Телеком Србија'' АД Београд - 29.04.2022. године

Линк за преузимање решења: 501-632/22-lll-09 налази се у обавештењу

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу - Пројекат ''Печењевце'' - LE12/LEU12/LE12C222/LEL12/LEO12 - ''Телеком Србија'' АД Београд - 29.04.2022. године

Линк за преузимање решења: 501-631/22-lll-09 налази се у обавештењу