wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

Оглас - ПГР 12

На основу члана 50. и 130. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС,…

Обавештење за јавност

Република Србија Град Лесковац Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове Број: 350-409/14-02 Датум: 01..08.2015. год. Л е с…