wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ ОГЛАС ПДР-a ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД…

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ Оглас можете преузети овде Нацрт текста можете преузети овде Стратешку…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2 НА КП.БР.9423 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2 НА КП.БР.9423 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО ЛЕСКОВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА КП.БР.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.4156/1,4156/2 И 4156/3 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА Кп.бр. 4156/1, 4156/2 и 4156/3 КО Лесковац…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУНАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1 можете преузети овде  Урбанистички пројекат можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ БУЛЕВАР НИКОЛЕПАШИЋА ББ У ЛЕСКОВЦУ НА КП.Бр.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ БУЛЕВАР НИКОЛЕПАШИЋА ББ У ЛЕСКОВЦА НА КП.Бр.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4+Пс+Т

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4+Пс+Т можете преузети овде Урбанистички пројекат можете преузети овде