wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.СЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.СЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА можете преузети овде…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКТОР "Ц2" И ДЕО СЕКТОРА "Ц5" У ПГР 9

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКТОР "Ц2" И ДЕО СЕКТОРА "Ц5" У ПГР 9 можете преузети…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде  УРБАНИСТИЧКИ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА По+П+4+Т(ДУПЛЕКС) НА КП.БР.4882/12, 4882/9 4882/10 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА По+П+4+Т(ДУПЛЕКС) НА КП.БР.4882/12, 4882/9 4882/10 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк

ОГЛАС ЗА УП ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк можете преузети овде УП ЗА КП.БР.5489 КО…

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА

ОГЛАС НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде ТЕКСТ НАЦРТА ГУП-а можете преузети овде ИЗВЕШТАЈ О…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58 можете преузети…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-а ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-У10

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-а ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-у10…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-А ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-А ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16 можете преузети овде ПДР ЗА НАСЕЉЕ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКТA ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ…