wrapper

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА СА ВРЕМЕНСКИМ ХОРИЗОНТОМ ОД 2022 ДО 2032 ГОДИНЕ можете преузети овде

НАЦРТ ТЕКСТА ГУП-а можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА можете преузети овде

ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ можете преузети овде

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА ГУП-а можете преузети овде

ПЛАНИРАНУ НАМЕНУ ПОВРШИНА ГУП-а можете преузети овде

ЗАШТИТА НКД можете преузети овде

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА можете преузети овде

ОГРАНИЧЕЊЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА можете преузети овде

ПЛАН САОБРАЋАЈА можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ можете преузети овде

ПЛАН ОДВОДЊАВАЊА ОТПАДНИХ И АТМОСВЕРСКИХ ВОДА можете преузети овде

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ГАСОМ можете преузети овде

ПЛАН ТОПЛОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

КАРТА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА можете преузети овде

ИЗВЕШТАЈ О СПУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГУП-а можете преузети овде

САДРЖИНУ ГУП-а можете преузети овде

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ можете преузети овде

НАСЛОВНУ СТРАНУ СА РАДНИМ ТИМОМ ГУП-а можете преузети овде