Одштампајте ову страницу

 

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС "ЦЕНТАР" СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ, на КП бр. 5417, 5424, 5427, 5428, 5435, 15215 и 15216 КO Лесковац МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ овде

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ овде

ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ овде