wrapper

ОГЛАС НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ТЕКСТ НАЦРТА ГУП-а можете преузети овде

ИЗВЕШТАЈ О СПУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ГУП-а можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде

ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ПОДЕЛЕ НА ЦЕЛИНЕ можете преузети овде

ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА ГУП-а можете преузети овде

ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА ГУП-а можете преузети овде 

ЗАШТИТА НКД можете преузети овде

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА можете преузети овде

ОГРАНИЧЕЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА можете преузети овде

ПЛАН САОБРАЋАЈА можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ можете преузети овде

ПЛАН ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ И АТМОСВЕРСКИХ ВОДА можете преузети овде

ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ГАСОМ можете преузети овде

ПЛАН ТОПЛОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

КАРТУ СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКТА можете преузети овде