wrapper

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКТA ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН можете преузети овде

0 ИДР-1-III-21 главна свеска - мала соларна електрана можете преузети овде

0 ИДР-2-III-21 главна свеска - трафо станица можете преузети овде

0 ИДР-3-III-21 главна свеска - разводно постројење можете преузети овде

1 ИДР-1-III-21 пројекат архитектуре - мала соларна електрана можете преузети овде

1 ИДР-2-III-21 пројекат архитектуре - трафо станице можете преузети овде

1 ИДР-3-III-21 пројекат архитектуре - разводно постројење можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација - мала соларна електрана можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација - разводно постројење можете преузети овде

4 ИДР пројекат електроенергетских инсталација - трафо станица можете преузети овде