wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС НА КП БР. 2062/3 И 2087 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети ОВДЕ.