wrapper

Оглас комплекса бензинско гасне станице са пратећим објектима и и самоуслужном аутоперионицом, на кп.бр. 301/1, 300/1, 299/1 КО Ораовица можете преузети овде 

ИДР главну свеску можете преузети овде

ИДР пројекат архитектуре бензинске станице можете преузети овде

ИДП главна свеска СТС-е можете преузети овде

 ИДП пројекат електроенергетских инсталација СТС можете преузети овде

Катастарско-топографски план можете преузети овде

Урбанистички пројекат можете преузети овде