wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА НА КП.БР.3395/2 И 3396/1 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЉУТИЦЕ БОГДАНА НА КП.БР.4174/1,4174/2 И…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+5 НА КП.БР.4601/1 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ТРАЈКА СТАМЕНКОВИЋА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+5 НА КП.БР.4601/1 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ. ТРАЈКА СТАМЕНКОВИЋА…

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА "АЛЕКСАНДРИЈА" на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА "АЛЕКСАНДРИЈА" на кп.бр.295,296,298/1,298/2,303 и 304/1 КО ОРАОВИЦА можете преузети…

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOG ПРОЈЕКТA ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ДОГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У 16 НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА можете преузети…

ПДР ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ-ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18 И ОП-19 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРЋЊВАЦ - РАНИ ЈАВНИ УВИД

OГЛАС ПДР-А ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ-ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18…

ПДР ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ, ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-У 10 - ЈАВНИ УВИД

ОГЛАС ПДР-А ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ, ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-У 10 - ЈАВНИ УВИД…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА Кп.Бр.4174/1, 4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА Кп.Бр.4174/1, 4174/2 И 4175 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 4601/1 И 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 4601/1 И 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ…