wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА

ОГЛАС НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЛЕСКОВЦА можете преузети овде ТЕКСТ НАЦРТА ГУП-а можете преузети овде ИЗВЕШТАЈ О…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР-а 8 У ЛЕСКОВЦУ - "ЊЕГОШЕВА" ЗА ДЕО БЛОКА 58 можете преузети…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-а ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-У10

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-а ЗА ЗАПАДНИ ДЕО НАСЕЉА "СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ ЦЕЛИНЕ А3 И А4 У ПГР-у10…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-А ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПДР-А ЗА НАСЕЉЕ "ОБРАД ЛУЧИЋ" ЦЕЛИНА 2а У ПГР-у16 можете преузети овде ПДР ЗА НАСЕЉЕ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКТA ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468 И 7469 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468…

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС "ЦЕНТАР" СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ, на КП бр. 5417, 5424, 5427, 5428, 5435, 15215 и 15216 КO Лесковац

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС "ЦЕНТАР" СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ,на КП бр. 5417, 5424,…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8 ПОДЦЕЛИНЕ „8b1“ ПГР 1 КП бр. 5852/10 и 5852/17 КО ЛЕСКОВАЦ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8 ПОДЦЕЛИНЕ „8b1“ ПГР 1 КП бр. 5852/10 и 5852/17 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКО ГАСНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И САМОУСЛУЖНОМ АУТОПЕРИОНИЦОМ, на кп.бр. 301/1, 300/1, 299/1 КО Ораовица, Град Лесковац

Оглас комплекса бензинско гасне станице са пратећим објектима и и самоуслужном аутоперионицом, на кп.бр. 301/1, 300/1, 299/1 КО Ораовица можете…

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ ОГЛАС ПДР-a ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД…