wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

ЈАКО ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи)

Има изузетан утицај на све групе становништва,

а осетљиве групе као што су хронични болесници,

старије особе и деца треба да избегавају активности

на отвореном.

 

 Медицинска школа

 

ЈАКО ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи)

Има изузетан утицај на све групе становништва,

а осетљиве групе као што су хронични болесници,

старије особе и деца треба да избегавју активности 

на отвореном.

 

 Вртић Колибри

 

ЈАКО ЗАГАЂЕН

(На основу концентрације чађи) 

Има изузетан утицај на све групе становништва,

а осетљиве групе као што су хронични болесници,

старије особе и деца треба да избегавају активности

на отвореном.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

10/11.01.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 48,15 52,42 38,26

Чађ

µg/m3

50

192,3 195,1 188,2

Азотови оксиди

µg/m3

85

45,63 48,72 44,13

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)