wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва  

 Медицинска школа

 

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не 

представља ризик по здравље

становништва 

 Вртић Колибри

 

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не 

представља ризик по здравље 

становништва 

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

 03/04.11.2019.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

 15,4  16,1  15,8

Азотови оксиди

µg/m3

85

 17,24  16,14  17,31
* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)