wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха

 МЕРНО МЕСТО

 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ЗАГАЂЕН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Свако може почети да осећа негативан утицај ваздуха на здравље.

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу осетити негативан утицај ваздуха на здравље.

Медицинска школа

ЈАКО ЗАГАЂЕН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље

(отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштање и шиштање

у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан

осећај стругања/гребања у грлу).

Особе са срчаним и плућњним обољењима, старије особе и деца

треба да избегавају било какву активност на отвореном.

Остали део становништва би требало да избегава продужену и напорну

физичку активност. Не препоручује се отварање прозора и проветравање

затворених просторија.

Дечији вртић Колибри

ЈАКО ЗАГАЂЕН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Свако може осетити озбиљан утицај загађеног ваздуха на здравље

(отежано дисање, кашљање, осећај стезања, пиштање и шиштање

у грудима, сузење очију, појачана секреција из носа и непријатан

осећај стругања/гребања у грлу).

Особе са срчаним и плућњним обољењима, старије особе и деца

треба да избегавају било какву активност на отвореном.

Остали део становништва би требало да избегава продужену и напорну

физичку активност. Не препоручује се отварање прозора и проветравање

затворених просторија.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

06.01.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

74,1 86,6 78

Азотови оксиди

µg/m3

85

24,9 25 16

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)