wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха

 МЕРНО МЕСТО

 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашња, сузења

очију и појачане секреције из носа.

Остали део становништва вероватно неће осетити негативан

утицај ваздуха на здравље.

Медицинска школа

ПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашља, сузења

очију и појачане секреције из носа.

Остали део становништва вероватно неће осетити негативан

утицај ваздуха на здравље.

Дечији вртић Колибри

ПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашља, сузења

очију и појачане секреције из носа.

Остали део становништва вероватно неће осетити негативан 

утицај ваздуха на здравље.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

04.01.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

46,5 46,4 40,2

Азотови оксиди

µg/m3

85

36,1 20,5 20,8

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)