wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха

 МЕРНО МЕСТО

 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ЗАГАЂЕН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Свако може почети да осећа негативан утицај ваздуха на здравље.

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу осетити негативни утицај ваздуха на здравље.

Медицинска школа

ЗАГАЂЕН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Свако може почети да осећа негативан утицај ваздуха на здравље.

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу осетити негативни утицај ваздуха на здравље.

Дечији вртић Колибри

ПРИХВАТЉИВ КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца

могу да имају тегобе у виду отежаног дисања, кашња, сузења

очију и појачане секреције из носа.

Остали део становништва вероватно неће осетити негативан

утицај ваздуха на здравље.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

01.01.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

54,4 65,7 36,7

Азотови оксиди

µg/m3

85

36 42,4 29,7

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)