wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи,

азотових оксида

Kвaлитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

Медицинска школа

ДОБАР КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Квалитет ваздуха може имати блажи негативан утицај на здравље људи

(особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца).

Дечији вртић Колибри

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи,

азотових оксида 

Kвaлитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

17.10.2021.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

20,4

28,2

13,2

Азотови оксиди

µg/m3

85

20,5 17,6 15,7

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)