wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

ДОБАР

(На основу концентрације чађи)

Може имати мали утицај на особе са 

хроничним обољењима дисајних путева и

осетљиве групе, као што су старије особе

и деца 

 

 Медицинска школа

 

ДОБАР

(На основу концентрације чађи)

Може имати мали утицај на особе са

хроничним обољењима дисајних путева и 

осетљиве групе, као што су старије особе

и деца.

 

 Вртић Колибри

 

ДОБАР 

(На основу концентрације чађи)

Може имати мали утицај на особе са

хроничним обољењима дисајних путева и

осетљиве групе, као што су старије особе

и деца.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

15/16.09.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

32,4 33,1 32,1

Азотови оксиди

µg/m3

85

11,22 12,45 10,53

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)