wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха
 МЕРНО МЕСТО  ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод (Управа) 

Лесковац

 ОДЛИЧАН

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва. 

 Медицинска школа

 

ОДЛИЧАН 

Квалитет ваздуха је одличан и не

представља ризик по здравље

становништва. 

 

Вртић Колибри

 

ОДЛИЧАН

Квалитет ваздуха је одличан и не 

представља ризик по здравље

становништва.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

(Управа)

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

05/06.08.2020.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <20  <20  <20

Чађ

µg/m3

50

7.1 7.9 6.5

Азотови оксиди

µg/m3

85

17.92 18.45 17.35

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)