wrapper

Редни број Mесна заједница
1. Вељко Влаховић
2.  Ветерница
3.  Дубочица
4.  Коста Стаменковић
5. Марко Црни
6. Милентије Поповић
7.  Морава
8.  Моша Пијаде
9.  Прва ЈМБ
10.  Стојан Љубић
11.  Хисар
12.  Центар
13.  Раде Жунић
14.  Анчики
15.  Бобиште 
16. Братмиловце
17.  Доње Синковце 
18.  Горње Стопање 
19.  Бабичко 
20.  Бадинце
21.  Барје (Барје, Калуђерце,  Црцавац)
22.  Белановце 
23.  Бели Поток
24.  Богојевце 
25.  Бојишина 
26.  Брејановце
27.  Брестовац 
28.  Брза 
29. Бричевље
30. Букова Глава
31. Бунушки Чифлук 
32. Велико Трњане 
33. Велика Грабовница 
34. Велика Биљаница 
35. Велика Копашница
36. Велика Сејаница (Вел.Сејаница, Ковачева Бара, Виље Коло) 
37. Вина
38. Винарце 
39. Власе 
40. Вучје 
41. Голема њива 
42. Горина 
43. Горња Бунуша
44. Горња Јајина 
45. Горња Купиновица
46. Горња Лакошница 
47. Горња Слатина 
48. Горње Трњане 
49. Горње Крајинце
50. Горње Синковце 
51. Горњи Буниброд
52. Градашница 
53. Грајевце 
54. Граово 
55. Грданица 
56. Грделица 
57. Грделица Село 
58. Губеревац 
59. Дедина Бара 
60. Добротин 
61. Доња Бунуша
62. Доња Јајина 
63. Доња Купиновица 
64. Доња Локошница 
65. Доња Слатина 
66. Доње Трњане 
67. Доње Бријање
68. Доње Крајинца 
69. Доње Стопање 
70. Доњи Буниброд 
71. Драшковац 
72. Дрводеља 
73. Дрћевац 
74. Душаново 
75. Жабљане 
76. Живково
77. Загужане 
78. Залужње 
79. Злокућане 
80. Злоћудово 
81. Зољево 
82. Игриште 
83. Јарсеново 
84. Јашуња 
85. Јелашница 
86. Карађорђевац 
87. Козаре 
88. Кутлеш 
89. Кукуловце 
90. Кумарево 
 91.  Липовица 
92. Мала Биљаница
93. Мала Грабовница 
94. Мала Копашница 
95. Манојловце 
96. Међа 
97. Миланово 
98. Мирошевце 
99. Мрштане 
100. Навалин 
101. Накривањ 
102. Ново Село 

103.

Номаница 
104. Ораовица Грделичка (Ораов.Грделичка, Несврта, Бистрица) 
105. Ораовица Црковничка
106. Орашац 
107. Оруглица (Оруглица,Гагинце, Мелово, Равни Дел)
108. Паликућа
109.  Палојце 
110.  Петровац 
111.  Печењевце (Печењевце, Каштавар) 
112. Пискупово 
113. Подримце 
114. Предејане (Предејане Варош, Кораћевац, Црвени Брег, Мрковица)
115. Предејане Село 
116. Пресечина 
117. Прибој
118. Радоњица 
119. Разгојна 
120. Рајно Поље 
121. Рударе 
122. Стројковце 
123. Ступница 
124. Свирце 
125. Слатина (Слатина, Падеж) 
126. Славујевце 
127. Смрдан 
128. Сушевље 
129. Тодоровце
130. Тулово 
131. Тупаловце 
132. Турековац 
133. Црковница 
134. Чекмин 
135. Чифлук Разгојнски 
136. Чукљеник
137. Шаиновац
138. Шарлинце
139. Шишинце