wrapper

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља за 2021. годину.

Предмет подстицаја јесу прихватљиве инвестиције и трошкови за подизање нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном, као и  припрема земљишта за подизање производних засада.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
  • предузетник и
  • правно лице (привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква).

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, а површина сваког производног засада треба да буде у распону:

1) од 0,1 ha до 2 ha за сваку врсту јагодастих воћака и хмеља, а за шумску јагоду од 0,05 ha до 2 ha;

2) од 0,2 ha до 5 ha за сваку врсту јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака.

Захтев се подноси  од 1. маја до 31. августа текуће календарске године за засаде подигнуте у четвртом кварталу претходне календарске године и првом и другом кварталу текуће године.

За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви се подносе од 1. маја до 30. септембра текуће календарске године.

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева.

Висина подстицаја се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Све информације у вези са актуелним Правилником, свим заинтересованим пољопривредним произвођачима, као и стручна помоћ приликом попуњавања, обраде образаца и провере потребне документације за подношење захтева за остваривање права на субвенције, доступне су у Одељењу за привреду и пољопривреду – Одсек за пољопривреду и развој села града Лесковца, Трг револуције 45, контакт телефон 016/ 241-914 или 016/245-517,сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија