wrapper

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела по актуелном Правилнику почиње 15. априла 2021. године. Правно лице, предузетник или физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године. Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за 2021. годину, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Заинтересованим пољопривредним произвођачима све информације о актуелном Правилнику, као и стручна помоћ приликом попуњавања и обраде захтева за остваривање права на субвенције по кошници пчела, доступне су у Одељењу за привреду и пољопривреду – Одсек за пољопривреду и развој села града Лесковца, Трг револуције 45, контакт телефон 016/ 241-914 или 016/245-517, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија