wrapper

Јавно комунално предузеће Комуналац је своју механизацију осавременило још једним возилом за одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Реч је о милтифукционалној машини са широким спектром могућности и додатним прикључцима који омогућавају квалитетно обављање комуналних делатности поверених Комуналцу. Машина ће се користити у три модела рада, као класична ауточистилица, за рибање плочника, што је значајно за новоизграђени трг, а своју намену ће пронаћи и у зимским месецима за зимско одржавање када ће јој као прикључни елементи бити додати раоник за снег и посипач масе против замрзавања која ће бити у течном стању на бази калцијума, па ће се тако избећи класичне методе посипања соли и ризле.

Машина ће допринети да ЈКП Комуналац поверене послове обавља квалитетније и на савременији начин. Подсетимо, за комплетну обнову радних машина којима предузеће обавља послове издвојено је 130 милиона динара. Набављене су 3 ауточистилице, 2 аутоцистерне, радне машине скип, мини утоваривач и минибагер, кипер камиони, возила за потребе зоохигијенске и погребне службе.

Вредност нове машине је 25 милиона динара.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија