wrapper

Не тако давне 2012. године Генерална скупштина Уједињених нација је усвојила 21. март као Светски дан шума, иако се он обележава још од 1971. године на иницијативу Европске пољопривредне конфедерације са циљем указивања на значај дрвећа и користи шумске вегетације.

Одељење за заштиту животне средине Градске управе града Лесковца  обележило је Међународни дан шума  у сарадњи са ЈКП „Комуналац" , ЈКП „Грделица “ и ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ садњом стабала украсне црвене шљиве и беле брезе у парку „Бамби“, како би се указало на значај дрвећа и истакле бројне користи шумске вегетације.

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за цео биодиверзитет.

Слађан Ђикић, шеф Одељења за заштиту животне средине  Градске управе града Лесковца је обраћајући се медијима казао: “Ове године, а у светлу одговора на постојеће проблеме, одлучили смо да нам овогодишња тема обележавања буде „Пошумљавањем против загађености ваздуха и климатских промена“. Наравно, ово није једина прилика када треба унапређивати шумски фонд, посебно ако се узме у обзир значај које шуме имају на живот на земљи. Шуме су благо зато што: смањују концентрацију угљен диоксида (гас стаклене баште) у ваздуху; заустављају деградацију земљишта; штите од свих врста ерозија, штите биодиверзитет који представља основу преживљавања; брзо и ефикасно реагују на климатске промене, штите од поплава; представљају „плућа“ града и штите здравље и животну средину.
Због свега овога, данас ћемо, поред чишћења и уређења, посадити 26 садница декоративног дрвећа које је карактеристично за парковске површине.”

Будући да еколошка самосвест генерише многе користи за очување животне средине, пре свега на локалном нивоу, Локална самоуправа града Лесковца настоји да на конкретним примерима стално показује колико вреднује и разуме заштиту и унапређење животне средине као једну од највећих потреба савременог друштва. Само илустрације ради, Град Лесковац је својим пројектом „Пошумљавање девастираних површина парк шуме Хисар и површине код реке Ветернице“ успео да се, учешћем на релативно скорашњем конкурсу Министарства заштите животне средине, избори за финансијска средства која ће послужити за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња. Двадесет први март је дан када сви треба да се сетимо макар оних елементарних знања о шумама до којих су људско искуство и наука стигли. Тако рецимо, данас несумњиво знамо да су шуме тзв. стабилизатор климе са великим утицајем на стабилност свих екосистема, да у највећој мери утичу на пречишћавање ваздуха од прашине, других честица и гасова који доспевају у атмосферу, утичу на водни ресурс, квалитет земљишта, спречавају ерозију, клизишта и забаривање земљишта.

„Здрава животна средина је насушна потреба савременог човека, а не пуки заједнички интерес, и као таква изискује целокупан друштвени ангажман, који опет почива на личној одговорности свакога од нас. Једино са таквом еколошком свешћу, нашу генерацију чека светла будућност. Зато сачувајмо наше шуме да би оне чувале нас,“ – истакао је градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић поводом данашњег дана – Међународног дана шума.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија