wrapper

Светски дан енергетске ефикасности обележава се 05. марта, у част првог састанка светских стручњака, на тему енергетске ефикасности, одржаног на овај дан 1998. у Велсу, у Аустрији, на коме се разговарало о енергетској кризи у свету и њеним могућим решењима. На овај дан свако од нас треба да размисли колико рационално троши енергију у свом домаћинству, на радном и сваком другом месту, да не нарушава квалитет живота.

Енергетска ефикасност је начин да уштедимо новац из градског буџета и да рационално трошимо новчане ресурсе, односно да контролишемо трошкове свих енергената који се користе у јавним зградама у Граду, и јавном осветљењу.

Протеклих година град Лесковац се убрзано ангажовао у примени мера на повећању енергетске ефикасности. Израда Програма енергетске ефикасности града Лесковца за период 2020 - 2022. године, не лежи само у законској обавези, већ и у нашој жељи да стратешки приступимо овој важној области.

Програм је израђен након детаљне анализе и процене енергетских својстава објеката обухваћених системом енергетског менаџмента града Лесковца, прегледа и процене годишњих енергетских потреба Града - енергетског биланса, и садржи предлог мера и активности који ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата за њихово спровођење, као и изворе и начине њиховог обезбеђивања.

Због нашег опредељења да се озбиљно бавимо енергетском ефикасношћу, формирали смо службу која се бави овим пословима и именовали енергетског менаџера.

У оквиру Одељења за друштвне делатности и локални развоj је Канцеларија за локални развој. Групе послова за енергетску ефикасност као и за управљање пројектима у оквиру Канцеларије за локални развој, су реализовале низ пројеката из области енергетске ефикасности - од едукације и мера у области рационалног коришћења топлотне и електричне енергије, до енергетске санације великог броја школских објеката.

Захваљујући средствима Града и другим изворима финансирања, за унапређење енергетске ефикасности у лесковачким школама je до сада издвојено преко 250 милиона динара. Први пут после више деценија нешто овако капитално је урађено на школским објектима. Радови су обухватили замену столарије, топлотне изолацију зграда и реконструкцију система грејања. На тај начин су ови објекти унапредили своје енергетске карактеристике и подигли свој енергетски разред најмање за један ниво. Тако ће и висина трошкова издвојена за топлотну и електричну енергију бити умањена.

Навешћемо само неке од свих спроведених активности: енергетску санацију ОШ „Јосиф Костић”, ОШ ,,Васа Пелагић”, ОШ „Трајко Стаменковић”, ОШ „Коста Стаменковић“, ОШ „Светозар Марковић“, основне школе у Чекмину, Дрћевцу, Печењевцу и др., као и енергетску санацију објекта Центра за социјални рад, Установе за одрасле и старије, Опште болнице, едукацију школске деце и подизање свести свих грађана Лесковца о значају енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

У наредном периоду биће спроведене активности на eнергетској санацији вртића „Наше дете“ у Лесковцу, ОШ „Бора Станковић“ из Богојевца издвојено одељење у Навалину, ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу , као и енергетска санација Дечјег диспанзера.

Град је формирао и успоставио систем енергетског менаџмента (СЕМ) на начин који је прописало Министарство рударства и енергетике и тиме град Лесковац сврстало међу неколико градова у Србији који предњаче у успостављању локалне енергетске политике.

Енергетска политика града је дефинисана кроз стратешке документе, тј. кроз Програм и План енергетске ефикасности. У том смислу енергетска политика и њени циљеви дају одговор куда ће Град да иде даље, а енергетски менаџмент, као средство за остваривање циљева политике, даје одговор како ће Град да иде даље.

Потврду о добро успостављеном систему енергетског менаџмента (СЕМ), добили смо и ових дана од Републичког инспектора ресорног Министарства, који је извршио инспекцијски надзор и констатовао да град Лесковац, један од ретких градова у Србији који нема утврђене незаконитости и неправилности у погледу извршавања обавеза утврђених законом и прописима из области СЕМ-а.

У наредном периоду ћемо наставити са реализацијом пројеката из области енергетске ефикасности, са жељом да квалитет живота у граду значајно унапредимо, а спровођењем мера и активности из ове области доведемо до напретка локалне привреде, и на тај начин до отварања нових радних места, што је, свакако, најзначајније у овом тренутку.

На крају треба истаћи да наш циљ остаје да Лесковац буде град у коме људи живе квалитетно, где се континуирано унапређује енергетска ефикасност и користе обновљиви извори енергије у оној мери у којој их поседујемо.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија