wrapper

Kонкурс за подршку младим талентима са територије града Лесковца за освојене награде на републичким, међународним такмичењима и олимпијадама, у области науке и образовања, спорта, културе и уметности, као и за усавршавање младих.

Право се може остварити једном годишње из само једне области.

Kонкурс је отворен до краја године.

Право на финансијску подршку имају млади таленти до 30 година живота, уколико испуњавају опште и посебне услове.

Пријава мора бити поднета на пријавном обрасцу који млади таленти могу преузети са wеб странице www.kzm.gradleskovac.org или лично у Kанцеларији за младе.

Млади таленти дужни су да приложе:

  • попуњени образац пријаве,
  • доказ о испуњавању општих услова из члан 3. (фотокопију личне карте (за децу лична карта родитеља) и уверење о држављанству),
  • доказ о испуњавању посебних услова из члан 4. (оверен документ о освојеној награди),
  • за студенте - попуњено и оверено Уверење високошколске установе,
  • мотивационо писмо (200-250 речи).

Пријаве са траженом документацијом доставити преко писарнице Градске управе града Лесковца, улица Трг револуције 45, 16000 Лесковац, или поштом на исту адресу са назнаком – ПОДРШKА ЗА ТАЛЕНТЕ - не отварати.

Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Млади таленти који испуњавају услове из области Олимпијаде, међународна и републичка такмичења; Област спорта; Област културе и уметности у складу са Правилником и Kонкурсом имају право на једнократну подршку за лауреат или прво место (прву награду) у износу од 30.000. динара, за друго место (другу награду) 20.000 динара и треће место (трећу награду) 10.000 динара.

Млади таленти који испуњавају услове из области Високошколског образовања у складу са Правилником и Kонкурсом имају право на једнократну подршку и то:

 40.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом 10 (десет) у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;

 35.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом од 9,50 до 9,99 у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;

 30.000 динара за студенте високошколске установе са најмањом просечном оценом 9,00 и више у току студирања.

Право на финансијску подршку имају ученици средњих школа који су похађали семинаре у истраживачкој станици Петница на зимском и летњем семинару, и то у износу од:

 15.000,00 динара за таленте који су учествовали на зимском семинару,

 30.000,00 динара за таленте који су учествовали на зимским и летњем семинару.

Телефон: 016/216-961

Образац за пријаву

Конкурс за подршку младим талентима са територије града Лесковца

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија