wrapper

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ, УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ ПАРЛАМЕНАТА, УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

Циљ Јавног позива

Стратегија унапређења положаја младих Града Лесковца је документ који на предлог Координационог тима за израду, мониторинг, евалуацију и ажурирање „Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021. - 2025.“ (у даљем тексту: Координациони тим), доноси Скупштина Града Лесковца, којим се уређује нарочито: активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и друге активности и области од значаја за младе.

Координациони тим расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће представника удружења младих, удружења за младе, ученичких и студентских парламената, установа са територије Града Лесковца у изради Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период од 2021. до 2025. године, с обзиром да је актуелни Акциони план за младе Града Лесковца, истекао децембра 2020. године.

Стратегија унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021 - 2025, израђиваће се у складу са Националном стратегијом за младе за период 2015 - 2025, уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства омладине и спорта, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.

Позив се упућује свим субјектима омладинске политике у складу са Законом о младима („Сл. гласник РС“, број 50/11), са територије Града Лесковца, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене Стратегијом унапређења положаја младих Града Лесковца, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

Заинтересоване особе, представници субјеката омладинске политике треба да имају одговарајуће искуство у омладинском раду и омладинској политици, што се потврђује приложеном биографијом.

Пријава на Јавни позив обавезно садржи:

  1. Препоруку од стране удружења, установе;
  2. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Пријаве на Јавни позив се подносе Канцеларији за младе Лесковац на Писарници Градске управе Града Лесковца, Трг Револуције 45/1 или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:

ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 45

„Не отварати – пријава на Јавни позив за подношење пријава за учешће у изради Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021. - 2025."

Рок за достављање пријаве је 20 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 24. фебруара до 15. марта 2021. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за младе Лесковац, Трг Револуције 45/1, путем телефона 016 216 961 или 016 213 984, електронском поштом This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Текст Јавног позива можете преузети овде.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија