wrapper

У оквиру редовног измиривања рачуна и исплате текућих обавеза данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума у износу од 3.153.230 динара на име 46. рате репрограма дуга према Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.

Град Лесковац је са поменутим предузећем потписао споразум који се односи на враћање неизмирених обавеза, које датирају из периода пре 2012. године, за уличну расвету, осветљење спортских терена, објеката града и објеката основног и средњег образовања, у износу од 189.193.827 динара.

До данашњег дана, почевши од 22.1.2018. град је исплатио 46 од 60 рата у укупном износу од 145.048.600 динара, док је на име камате исплаћено 29.627.945 динара.

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија