wrapper

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2021 

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2020

 

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП И ЈКП 

ЈП Топлана - ценовник

ЈП Пијаца - ценовник

ЈП Дом - ценовник

ЈКП Комуналац - ценовник

ЈКП Водовод РЕШЕЊЕ за формирање цене отпадних вода за домаћинства

ЈКП Водовод ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА

ЈКП Водовид - ценовник

P.W.W. ценовник

СПИСАК ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СА ЦЕНОМ ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 2021

 

ОДЛУКЕ И НАКНАДЕ

Одлука о  утврђивању просечних цена  квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Лесковца

Одлука о обавези подношења пореских пријава

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Захтев за одлагање плаћања дуговног пореза

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија