wrapper

Савет за развој града

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2019

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2019

Списак чланова Привредног Савета 2019

 

СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

36. седница Савета за развој града Лесковца

35. седница Савета за развој града Лесковца

34. седница Савета за развој града Лесковца

33. седница Савета за развој града Лесковца

32. седница Савета за развој града Лесковца

31. седница Савета за развој града Лесковца

30. седница Савета за развој града Лесковца

29. седница Савета за развој града Лесковца

28. седница Савета за развој града Лесковца

27. седница Савета за развој града Лесковца

26. седница Савета за развој града Лесковца

25. седница Савета за развој града Лесковца

24. седница Савета за развој града Лесковца

23. седница Савета за развој града Лесковца

22. седница Савета за развој града Лесковца

21. седница Савета за развој града Лесковца

20. седница Савета за развој града Лесковца

19. седница Савета за развој града Лесковца

18. седница Савета за развој града Лесковца

17. седница Савета за развој града Лесковца

16. седница Савета за развој града Лесковца

15. седница Савета за развој града Лесковца

14. седница Савета за развој града Лесковца

13. седница Савета за развој града Лесковца

12. седница Савета за развој града Лесковца

11. седница Савета за развој града Лесковца

10. седница Савета за развој града Лесковца

9. седница Савета за развој града Лесковца

8. седница Савета за развој града Лесковца

7. седница Савета за развој града Лесковца

6. седница Савета за развој града Лесковца

5. седница Савета за развој града Лесковца

4. седница Савета за развој града Лесковца

3. седница Савета за развој града Лесковца

2. седница Савета за развој града Лесковца

1. седница Савета за развој града Лесковца