wrapper

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕЗЕРВОАРЕ У СЕЈАНИЦИ, КОВАЧЕВОЈ БАРИ И ДЕДИНОЈ БАРИ И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У ДЕДИНОЈ БАРИ (Службени гласник града Лесковца 5/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Ковачевој бари можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Сејаници - Горња махала можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Сејаници - школа можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Дединој бари можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОП-74 ГРДАНИЦА - ВЕЗА СА АДМИНИСТРАТИВНОМ ГРАНИЦОМ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН (Службени гласник града Лесковца 5/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 34 (Службени гласник града Лесковца 1/13)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕВЕРНИ ДЕО БЛОКА 39 (Службени гласник града Лесковца 1/12)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.