Print this page

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП БР. 4898, 4899, 4900, 4901/1, 4901/2, 4902/1, 4903, 4904, 4905 и 4906 КО ЛЕСКОВАЦ за потребе изградње стамбено-пословног објекта у непрекинутом низу – тотална реконструкција, доградња и надоградња постојећих објеката у зони амбијенталних вредности у Ул. Светозара Марковића у Лесковцу, у блоку 18, целина 4, подцелина 4а, по ПГР-у 2 можете преузети ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ