Print this page

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4+Пс+Т можете преузети овде

Урбанистички пројекат можете преузети овде