Print this page

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА можете преузети овде