Print this page

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1 можете преузети овде

 Урбанистички пројекат можете преузети овде

 ИДР Индустријска зграда Радионица, Бобиште-1 пројекат архитектуре можете преузети овде

 ИДР Индустријска зграда Радионица, Бобиште 0 главна свеска можете преузети овде

 ИДР -Свеска 4_35кВ  можете преузети овде

 ИДР -Свеска0_35кВ можете преузети овде

 Катастарско-топографски план можете преузети овде