wrapper

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС ПДР-a ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде

ТЕКСТ ПДР-а ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" можете преузети овде

Положај ПДР-a у ГУП-у Лесковца 2010-2020 можете преузети овде

Границу плана на ортофото подлози можете преузети овде

Извод из ПГР-а 10 план намене површина можете преузети овде

Постојеће стање објеката и инфраструктуре можете преузети овде

Постојећи начин коришћења земљишта можете преузети овде

Постојеће стањр имовине можете преузети овде

Предлог решења можете преузети овде