wrapper

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2 НА КП.БР.9423 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

Урбанистички пројекат можете преузети овде

Текст урбанистички пројекат можете преузети овде

ИДР Главну свеску можете преузети овде

ИДР Пројекат архитектуре можете преузети овде

Документацију можете преузети овде

Графички део можете преузети овде