wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА КП.БР.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.4156/1,4156/2 И 4156/3 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА Кп.бр. 4156/1, 4156/2 и 4156/3 КО Лесковац…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУНАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  ИНДУСТРИЈСКОГ ОБЈЕКТА-РАДИОНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА НА КП БР.2448-1 можете преузети овде  Урбанистички пројекат можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ БУЛЕВАР НИКОЛЕПАШИЋА ББ У ЛЕСКОВЦУ НА КП.Бр.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ  ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ БУЛЕВАР НИКОЛЕПАШИЋА ББ У ЛЕСКОВЦА НА КП.Бр.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ оглас УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4+Пс+Т

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4+Пс+Т можете преузети овде Урбанистички пројекат можете преузети овде