wrapper

Редни број Презиме Име Изборна листа Одборничка група
01 Петковић Марија Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
02 Динић Милун Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
03 Савић Гордана Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
04 Ивановић Предраг Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
05 Караџић Оливера Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
06 Тодоровић Зоран Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
07 Пејчић Александар Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
08 Стојковић Бојан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
09 Ристић Зора Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
10 Илић Милош Александар Вучић -  Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
11 Михајловић Марјан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
12 Николић Биљана Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
13 Станковић Новица Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
14 Стаменковић Ивана Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
15 Божић Братислав Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
16 Миленковић Ружица Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
17 Аксентијевић Митровић Валентина Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
18 Стојиљковић Дејан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
19 Цветковић Игор Александар Вучић -  Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
20 Миљковић Миодраг Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
21 Тошић Мира Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
22 Митић Срђан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
23 Вукадиновић Милорад Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
24 Николић Драгана Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
25 Стојановић Срђан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
26 Костић Маја Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
27 Тасић Стојиљковић Снежана Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
28 Стојановић Костадин Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
29 Анђелковић Марко Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
30 Митровић Бојан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
31 Михајиловић Јелена Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
32 Јовић Ђокица Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
33 Анђелковић Братислав Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
34 Ђорђевић Тина Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
35 Здравковић Ивица Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
36 Вучковић Новица Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
37 Митровић Милан Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
38 Јовић Братислав Александар Вучић - Србија побеђује Александар Вучић - Србија побеђује
39 Ђуровић Александар Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
40 Петровић Стојан Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
41 Младеновић Слађана Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
42 Цветковић Душан Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
43 Пешић Марија Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
44 Јакуповић Игор Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
45 Савић Драган Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
46 Стаменковић Горан Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
47 Михајловић Јелена Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
48 Петровић Дејан Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) - Ивица Дачић
49 Филиповић Ненад Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма
50 Јовић Снежана Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма
51 Стојковић Ненад Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма
52 Филиповић Никола Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма
53 Здравковић Ненад Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
54 Цакић Небојша Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
55 Бадњаревић Татјана Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
56 Живковић Драгољуб Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
57 Прокоповић Братислав Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
58 Перић Братислав Социјалдемократска странка - др Ненад Здравковић За Лесковац - ЗАЈЕДНО
59 Антанасијевић Милан Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
60 Јовановић Љубиша Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
61 Божута Љиљана Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
62 Ђокић Новица Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
63 Стевановић Боривоје Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
64 Стојановић Далибор Нова Србија - Велимир Илић Боља Србија
65 Стојановић Саша За праведни Лесковац -Демократска странка За праведни Лесковац - Демократска странка
66 Спирић Јелена За праведни Лесковац -Демократска странка За праведни Лесковац - Демократска странка
67 Коцић Игор За праведни Лесковац - Демократска странка За праведни Лесковац - Демократска странка
68 Николић Виолета Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма За праведни Лесковац - Демократска странка
69 Стефановић Живојин Српска радикална странка - др Војислав Шешељ Српска радикална странка -др Војислав Шешељ
70 Љубеновић Томислав Српска радикална странка - др Војислав Шешељ Српска радикална странка -др Војислав Шешељ
71 Шушиловић Милан Српска радикална странка - др Војислав Шешељ Српска радикална странка -др Војислав Шешељ
72 Савић Предраг Српска радикална странка - др Војислав Шешељ Српска радикална странка - др Војислав Шешељ
73 Митић Дејан За праведни Лесковац - Демократска странка Самостални одборник
74 Младеновић Марко Јединствена Србија (ЈС) -Драган Марковић Палма Самостални одборник
75 Алиловић Јануш Ромска странка Јединство -Небојша Ајвазовић Самостални одборник

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија